Návod na používanie batérií a akumulátorov

  • Vždy dbajte na správnu polaritu akumulátorov.
  • NiCd akumulátory skladujte najlepšie vo vybitom stave, NiMH akumulátory v stave nabitom. Obidva typy akumulátorov doporučujeme skladovať pri izbovej teplote.
  • NiCd akumulátory nabíjajte až pred použitím. Vždy používajte zodpovedajúcu na-bíjačku. Nové akumulátory alebo akumulátory po dlhodobom skladovaní dosahujú plnú kapacitu až po prevedení niekoľkých nabití a vybití.
  • Pri bežnom používaní je životnosť NiCd akumulátorov cca 1000 cyklov a NiMH akumulátorov cca 500 cyklov.
  • Pri skladovaní akumulátorov dochádza k samovybíjaniu. Pri izbovej teplote je toto samovybíjanie približne 30% kapacity za mesiac. So vzrastajúcou teplotou vzrastá i samovybíjanie.
  • V chybnej batérii nevymieňajte len jeden článok alebo časť akumulátorov, ale vždy celú sadu tak, aby akumulátory boli z rovnakej výrobnej série.
  • Pri bežnom používaní akumulátorov sa tzv. „pamäťový efekt“ prakticky nevyskytuje. Najčastejšie je tento efekt zamieňaný s následkom prebíjania akumulátorov, ktorý spôsobuje pokles kapacity v nasledujúcom cykle a znižuje životnosť akumulátora.
  • Na akumulátory nespájkujte, aby sa neporušil bezpečnostný ventil, používajte a-kumulátory s letovacími pásikmi, ktoré Vám radi na akumulátor nabodujeme.
  • Akumulátor násilne neotvárajte, mechanicky neničte, neodhadzujte do ohňa ani nevystavujte vysokým teplotám. Nefunkčné akumulátory neodhadzujte do domo-vého odpadu. Pri nákupe nových akumulátorov Vám použité nefunkčné akumulá-tory ekologicky zlikvidujeme.
  • Akumulátory sa vyrábajú v prevedení pre použitie vo vysokých teplotách, pre veľ-ké odberové prúdy, pre trvalé dobíjanie, so zvýšenou kapacitou a pod. Pri nákupe akumulátorov Vám radi poradíme vhodný druh akumulátora pre Vami požadovanú aplikáciu.