Údaje, ktoré užívateľ zadá do systému budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi užívateľom a spoločnosťou BATTEX Slovakia, spol. s r.o., v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

Spoločnosť BATTEX Slovakia, spol. s r.o., sa týmto zaväzuje, že ich neposkytne žiadnej tretej osobe a bude ich využívať iba vo vzniknutom obchodnom vzťahu (s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty).